درباره کالا به کالا

شاید بهترین راه برای شرح خدمات این مجموعه ارجاع به نام کالا به کالا باشد. کالا به کالا، استارت آپی فعال در زمینه مبادله مستقیم کالا به کالا است و کاربران به سادگی و کاملا رایگان میتوانند اجناسی که به آنها نیاز ندارند و یا چیز دیگری به جای آن میخواهند را به مبادله بگذارند و تنها در ازای آن کالای معادل و یا کالا به علاوه وجه نقد مبادله کنند. تهاتر هسته مرکزی این استارت آپ است و تمامی خدمات آن به جز تعدادی محدود رایگان هستند.